نقشه سایت
پاسخگويي 24 ساعته
026-34717901
گروه خبري : اخبار
تاريخ انتشار : 1395/08/02 - 17:58 كد :60141
هات تپ پترو ایران در سال 88
انجام دو عملیات انشعاب گرم هات تپ به سایزهای 6 اینچ و 10 اینچ روی خطوط لوله 24 اینچی و 10 اینچی سکوی سلمان در سال 1388 توسط شرکت پیشگام صنعت ابزار
عملیات هات تپ خطوط لوله واحدهای مرتبط به شرکت توسعه پترو ایران، یکی از رویه های رایج شرکت پیشگام صنعت ابزار در ارائه خدمات خطوط لوله به کارفرمایان محترم بوده است. شرکت پیشگام صنعت ابزار، فعال در زمینه ارائه خدمات خطوط لوله خصوصاً هات تپ، و علی الخصوص در واحدهای صنعتی جنوب کشور از سالهای دور سابقه همکاری با شرکت توسعه پترو ایران داشته است و عملیات های متعدد هات تپ همگی با موفقیت کامل به انجام رسیده است. 
یکی از اولین همکاریهای شرکت پیشگام صنعت ابزار با شرکت توسعه پتروایران انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ 6 اینچ روی خطوط لوله 24 اینچی بوده است. این عملیات در سکوی سلمان واقع در منطقه خلیج فارس و در حداقل بازه زمانی به انجام رسید. در ابتدا مطالعات و کارشناسی های لازم در خصوص انتخاب اتصال مورد نیاز به انجام رسید و جمع بندی حاصل شد که برای این هات تپ از اتصال سدل نیپل استفاده شود. پس تهیه سدل نیپل و جوشکاری آن روی خط لوله تست جوش، نصب ولو و نصب دستگاه هات تپ به سرعت انجام پذیرفته و پس از انجام تست فشار هیدرواستاتیک و حصول اطمینان از مقاومت دستگاه ضمن فشار حین عملیات هات تپ، عملیات در اسرع وقت به انجام رسید. 
این عملیات هات تپ به صورت افقی و روی خطوط لوله H.P flare تحت نظارت بازرسان و مهندسان سکوی سلمان انجام شده و در نهایت به تأیید ایشان رسید.
دیگر عملیات موفقیت آمیز هات تپ روی سکوی سلمان نیز مربوط به سال 1388 میباشد که عبارت بود از انشعاب گرم 10 اینچ روی خط لوله 10 اینچی L.P flare. این عملیات نیز به صورت افقی و بدون هر گونه ایراد و توقف حین عملیات هات تپ به انجام رسید و با رضایت کامل کارفرما حاصل بود. با توجه به سایز به سایز بودن عملیات هات تپ از یک سو، و نیز سایز بالای انشعاب تصمیم بر آن د که از اتصال اسپلیت تی برای لوله استفاده شود. فرایند طراحی و ساخت اسپلیت تی 10x10 در محل انجام کار و در اسرع وقت به اتمام رسید، و پس جوشکاری آن روی لوله و نصب اتصالاتو دستگاهها، عملیات هات تپ با موفقیت به انجام رسید. 
 
  
 
به طور کلی انجام عملیات هات تپ روی سکوهای نفتی به دلیل شرایط ویژه محیطی از حساسیتهای بالایی برخوردار است. از آنجا که عملیات هات تپ به لحاظ فاکوترهای ایمنی و فنی نیاز به شرایط محیطی مناسب و حداقل فضای لازم برای انجام کار است، هات تپ خطوط لوله و مخازن در شرایطی نظیر سکوهای نفتی دشورایهای خاص خود را دارد. با این وجود پرسنل شرکت پیشگام صنعت ابزار برحسب سابقه و تجارب کار در چنین شرایطی، به زودی خود را با شرایط وفق داده و دستورالعملها نیز به نحوی تهیه و تدوین شد که اقتضائات کار در آن رعایت شود. 
مروری بر خدمات ما
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به هات تپ کاران مي باشد.